In het Veluws nieuws van woensdag 28 september 2020.

 

We hebben al eerder een pandemie gehad maar de Covid-19 of het Corona virus zorgt ervoor dat we in een bijzondere tijd leven. De tweede golf komt zeer zeker. Het is begrijpelijk dat het moeilijker wordt om je aan de regels te houden, zeker voor de jeugd.

Als gemeenteraad hebben we hier ook mee te maken. Hoe kunnen we als gemeenteraad toch fysiek vergaderen zonder aan de gevaren van het virus bloot te worden gesteld. We hebben als raad toch ook een voorbeeldfunctie. De raadszaal is opnieuw ingedeeld en publiek kan eigenlijk alleen maar online meekijken. De raad heeft al wel een paar keer digitaal vergaderd. De vele fracties die we in onze gemeenteraad hebben, met evenveel verschillende meningen maakt het moeilijker om digitaal een goed debat te voeren. Fysiek vergaderen blijkt dus wel de voorkeur te hebben.

Dit brengt mij ook naar een ander onderwerp die in mij beleving ook belangrijk is. Nu inwoners geen raadsvergaderingen kunnen bijwonen, wordt de betrokkenheid van onze inwoners met de lokale politiek nog verder op de proef gesteld. We hebben gezien hoe het gegaan is met de afvalstoffen plan. En hoe zal het gaan met de nieuwe omgevingswet en de Regionale Energie Strategie (RES). In de afgelopen raadsvergadering hebben wij onze bedenkingen en wensen kenbaar kunnen maken maar de nationale politiek schept dusdanige verwarring dat het als lokale partij moeilijk is om uit te leggen hoe het zit. De minister zegt namelijk dat windmolens op zee thuis horen en zonnepanelen op het dak. Als Gemeentebelangen zijn we het daar trouwens helemaal mee eens. De betrokkenheid van ons allen is nodig om draagvlak te krijgen voor het te voeren beleid. Als Gemeentebelangen Epe willen we ons sterk maken om zo veel mogelijk inwoners participatie te stimuleren.

 home

 

In het Veluws nieuws van  4 januari 2021.

 

De gehele fractie van Gemeentebelangen Epe wenst iedereen een gelukkig en vooral een gezond 2021. Afgelopen jaar was een heel bewogen jaar. De eerste golf van de pandemie zorgde nogal voor beperkingen, maar dat was nog niets in vergelijking van de harde lockdown aan het eind van 2020. 

De jaarwisseling verliep gelukkig rustiger dan verwacht. Nu wordt er al gesuggereerd dat ook voor de komende jaren het vuurwerk verboden moet worden. Als Gemeentebelangen Epe vinden we dat het vuurwerk ontmoedigd zou moeten worden maar verbieden zal alleen agressie opleveren en dan nog maar te zwijgen over de handhaving. Misschien toch vrijwillige vuurwerkvrije zones invoeren?

Als we terug kijken naar de gemeenteraad in het afgelopen jaar is er het nodige gebeurd. Een nieuwe Griffier en een nieuwe burgemeester. Het digitaal vergaderen is standaard geworden. De nodige onderwerpen zijn weer ter sprake gekomen en als raad zijn we het weer eens geworden over de begroting 2021.

In maart zijn er weer tweede kamer verkiezingen en het zal interessant zijn hoe deze verkiezingen zich zullen afspiegelen in de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Wat belangrijk is dat er gestemd wordt.  Als Gemeentebelangen Epe zijn we inmiddels begonnen met de onderwerpen te bepalen, die we in ons verkiezingsprogramma willen opnemen. Onderwerpen als energietransitie, de nieuwe omgevingswet en inwonersparticipatie zullen zeker worden opgenomen en zal geen verrassing zijn. Maar ook onderhoud van ons wegennet, sociaal domein en communicatie met onze inwoners zullen zeker ook aan bod komen. De beschikbaarheid van sociale woningen in onze gemeente is een groot probleem. Of de genoemde aantallen in de komende 10 jaar wel voldoende zijn om wat te kunnen doen aan de krapte op deze markt, zal moeten blijken.

Als Gemeentebelangen Epe blijven we kritisch en constructief, om onze gemeente in de komende jaren nog mooier te maken.

 

home 

In het Veluws nieuws van woensdag 24 maart 2021.

Er is een oud Chinees gezegd: “ik hoop dat u in interessante tijden zult leven”. En dat doen we op dit moment. Niet alleen de Covid-19 pandemie maar hebben we nu wel of geen crisis in het gemeentebestuur?

 
De definitie van media is: communicatiemiddelen die het mogelijk maken boodschappen uit te zenden naar een omvangrijk publiek. Er zijn landen die hierop censuur toepassen en dat hebben we gelukkig niet in ons mooi Nederland. De media is afhankelijk van lezersabonnementen. Dus als er sensationeel wordt geschreven, dan levert dat lezers, dus geld op.
 
Wat is dan sensationeel of belangwekkend schrijven? Dit kan gedaan worden door één kant van een onderwerp te beschrijven. Een andere mogelijkheid is om niet het hele verhaal te schrijven maar alleen kleine stukken van een onderwerp of anders gezegd, het verhaal uit zijn context halen.
 
Wat kun je er aan doen als de media zo schrijft? Het antwoord daarop is helemaal niets want we willen immers geen censuur.
 
Er zijn politieke partijen en verenigingen, die altijd tegen zijn. Waar het een gewoonte is geworden om niet mee te denken wat het doel is, maar gewoonweg altijd tegen zijn.
 
Als gemeentebestuur, college en raadsleden, hebben we te maken met de media. Voordat je het weet zijn de schijnwerpers op je gericht, terecht of niet terecht. Als het terecht is moet je ook de gevolgen aanvaarden of te wel op de blaren zitten. Echter het bewust opsporen van fouten is bepaald niet opbouwend. Dit kan eerder bestempeld worden als een poging tot bewust schade veroorzaken. Daar doen wij dus niet aan mee.
 
Gelukkig is het gemeentebestuur niet in een crisis. Een aantal onderwerpen vragen nog wel om een verduidelijking.
 
Als Gemeentebelangen Epe staan we voor een ethisch, integer en eerlijke politiek. We blijven altijd kritisch en zeker opbouwend.  

 

home 

© 2021 Gemeentebelangen Epe, All Rights Reserved. Designed By GJJvL

Please publish modules in offcanvas position.